Gojenie się rany

Do całego świata docierają wieści, że dziura ozonowa, która przeraziła nas przed laty i nie daje spokoju do dziś, nie powiększa się. Istnieją nawet przypuszczenia, że do lat siedemdziesiątych 21. wieku problem może zniknąć! David Hofman, pracownik Amerykańskiego Urzędu Narodowego do Badań Atmosfery oraz Oceanów powiedział, że przyszłość atmosferycznej warstwy ozonowej widzi w bardzo pozytywnych barwach, gdyż przewiduje jej scalenie.

Istnieje jednak domniemanie, że nie tylko freony, ale również ocieplenie globalne może ponownie skomplikować sytuację i powiększyć dziurę ozonową. Jak już wiemy, natura zabezpieczyła równowagę w przyrodzie cienką nitką. Wszystko jest ze sobą powiązane. Pomimo poprawy jednej sytuacji, inna może ulec pogorszeniu, po czym sypie się wiele następnych „kostek piramidy”. Wolne związki freonów mogą zniszczyć nawet 30 000 molekuł ozonu. Freony mogą przetrwać setki lat w atmosferze, co wydłuża w czasie nasz problem.

Pomimo optymizmu co do zatrzymania powiększania się

dziury ozonowej, społeczność międzynarodowa powinna być nie mniej ostrożna również w innych kwestiach ekologicznych.
Czy aktualna sytuacja jest dobra?