Przyczyna problemu

odkrycie przyczyny zanikania ozonu
Ozon niestety nie jest równym partnerem w walce z freonami. Dlatego przegrywa - zanikając. Pierwsze użycie „freonu 12” oraz paru fluoropochodnych związków zwłaszcza metanu oraz etanu było początkiem tragedii.

Przemysł używał ich na wielką skalę do produkcji lodówek, systemów wentylacyjnych, środków czystości. Stosowane były również w medycynie oraz przemyśle kosmetycznym. Te bardzo stałe cząstki freonowe wypuszczane z urządzeń nie rozpadają się w atmosferze, co narusza jej równowagę i powoduje zanikanie cząstek ozonu.
Dokładniejszy opis problemu
Jak na to wpłynął człowiek